1. Partene

Selger er Runner’s World, Nydalsveien 36, 0484 Oslo, kundeservice på e-post: post@runnersworld.no, Org. nr. 999 261 140 MVA, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

(Runner’s World= RW)

RW sendes portofritt på utgivelsesdagen og kommer ut 4 ganger i året. Hvis tilbudet omfatter et ekstra produkt, sendes dette separat ca. to uker etter at vi har registrert betalingen til kjøper, med mindre annet er oppgitt i tilbudet. Dette er et løpende abonnement. Tilbudet gjelder ikke i utlandet. RW forbeholder seg retten til å godkjenne hver bestilling. Er kjøper under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift. Reklame fra RW/Springtime Group og våre samarbeidspartnere i form av løse og faste innstikk kan forekomme og anses som en del av magasinet og kan ikke velges bort.

Selger kan endre priser, gebyrer og andre betingelser i avtalen med utgangspunkt i følgende: inflasjon, endringer i kostnader utenfor vår kontroll, endringer i produksjonskostnadene per enhet, produkt- og innholdsendringer samt endret lovgivning. Vesentlige endringer vil finne sted med minst 14 dagers varsel i magasinets kolofon eller i egne e-postmeldinger. Endringen vil tre i kraft fra og med neste betalingsperioden etter varslingen.

2. Betaling

Ved betaling med Vipps eller kredittkort vil kjøper bli meldt på automatisk betaling. Kjøper betaler for introduksjonstilbudet ved bestilling. Betaling av abonnementet vil heretter bli trukket fra kortet ditt på utgivelsesdagen. Kjøper har selv ansvar for å oppdatere betalingsopplysningene sine hvis kredittkortet blir sperret eller utløper. Kontakt kundeservice på post@runnersworld.no. Dersom betalingen ikke kan trekkes fra kredittkortet, vil betalingen for abonnementet bli avkrevd via girokort.

Kjøper kontakter banken hvis man vil opprette avtale om e-faktura. Når kjøper velger å bruke e-faktura, går man automatisk over til kvartalsvis betaling, med mindre man allerede betaler per halvår eller helår.

Hvis kjøper har valgt å betale abonnementet med girokort, må betalingen skje via girokortet som man får tilsendt sammen med magasinet. Selger tar forbehold om eventuell oppkreving av gebyr ved betaling med girokort. Uteblir betalingen, påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer kjøper magasinet, eller nekter å ta imot magasiner fra posten, fritar det ikke kjøper for betaling.

3. Angrerett

Etter angrerettloven kan kjøper uten begrunnelse angre den inngåtte avtalen innen 14 dager. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen kjøper har mottatt det første magasinet. Ønsker kjøper å angre avtalen, må kjøper underrette selger om dette. Kjøper kan f.eks. angre den inngåtte avtalen ved å kontakte kundeservice her: post@runnersworld.no. Angrefristen er overholdt hvis kjøper sender meddelelsen innen fristen er utløpt.

Har kjøper allerede mottatt magasinet, må kjøper sende det i retur til selger uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen hvor kjøper har informert selger om at kjøper vil benytte seg av angreretten. Kjøper må selv betale omkostninger (porto) når man sender magasinet tilbake. Hvis kjøper vil ha kvittering på at man har angret rettidig, kan kjøper f.eks. kontakte oss på post@runnersworld.no og ta vare på postkvitteringen. Kjøper kan kun angre avtalen hvis kjøper kan sende magasinet man har mottatt, tilbake til selger i ubrutt emballasje.

Hvis kjøper benytter deg av angreretten, refunderer selger alle betalinger selger har mottatt, herunder leveringsomkostninger. Tilbakebetalingen finner sted uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen hvor selger har mottatt meddelelse fra kjøper om at kjøper angrer den inngåtte avtalen. Selger kan holde tilbake tilbakebetalingen til selger har mottatt magasinet og ev. ekstra vare i retur, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon på at kjøper har returnert magasinet og ev. vare.

4. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

5. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som angis ved oppretting av abonnement, behandles i henhold til retningslinjene for personvern, som du kan lese på https://runnersworld.no/personvern/

6. Oppsigelse

Kjøper kan til enhver tid si opp abonnementet. Hvis kjøper har mottatt det første magasinet i betalingsperioden, eller hvis det første magasinet er på vei til kjøpers adresse, trer oppsigelsen i kraft etter at kjøper har mottatt magasinene i betalingsperioden. Har kjøper spørsmål om hvordan selger håndterer oppsigelsen, kan kjøper kontakte kundeservice. Manglende betaling eller det å nekte å ta imot et magasin, betraktes ikke som en oppsigelse.

7. Samtykke for nyhetsbrev og direkte markedsføring

For å holde kjøper oppdatert kan selger, når kjøper samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene kjøper oppgir på nettstedet til selger til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer, og arrangementer fra selger, selgers samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Kjøper kan innvende mot dette og oppheve kjøpers samtykke når som helst via e-post til: post@runnersworld.no

8. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 3 og 4. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/odr.

9. Levering

Runner’s World selger både fysiske og digitale abonnementer.

Ved kjøp av et abonnement vil kjøper umiddelbart få kvittering på oppgitte e-post.

Kjøper får umiddelbart en e-post med detaljer om innlogging til Runner’s World digitalt. Etter kjøper har logget inn på runnersworld.no kan kjøper umiddelbart lese plussaker og annet låst digitalt innhold.

Hvis kunde kjøper et abonnement med et eller flere fysiske magasiner vil neste utgivelse automatisk bli tilsendt kjøpers oppgitte adresse.

10. Kontakt/selvbetjening

Kjøper kan enkelt kontakte selger via post@runnersworld.no.

Springtime Media AS

Org. nr. 999 261 140 MVA