«Styrketrening gir støle og ømme muskler»
Mange løpere klager på treningsverk som følge av styrketrening, og at dette påvirker løpingen deres negativt. For de aller fleste vil stølhet etter styrketrening være problematisk kun i en kort periode. Kroppen er vant til å håndtere den belastningen løping medfører, men under styrketrening brukes muskler og ledd på nye måter. Heldigvis er kroppen svært tilpasningsdyktig, og det tar ikke lang å venne den til styrketrening. Når du er vant til både løpe- og styrketrening, vil disse kunne utfylle hverandre, og du blir en mer komplett løper.

Hvis du fortsatt har problemer med stølhet etter en innføringsperiode med styrketrening, går du sannsynligvis for fort frem. Enten har du økt belastningen på øvelsene for raskt, eller så har du bommet litt på balansen mellom styrke- og løpetrening. Da får ikke kroppen nok tid til å hente seg inn igjen, og du kjenner deg støl eller øm i muskulaturen.

«Styrketrening kan gi skader»
Noen løpere (og trenere) unngår styrketrening bevisst fordi de mener det øker risikoen for å pådra seg skader. Selvsagt medfører styrketreningen ekstra belastning på muskler og ledd, men grunnen til at noen løpere blir skadet når de trener styrke, er først og fremst at øvelsene utføres feil. Mange slurver med utførelsen, og øker belastningen for fort. Dette gjør deg mer skadeutsatt.

Når du starter på et styrkeprogram er det aller viktigste å påse at øvelsene utføres teknisk riktig. Begynn med enkle basisøvelser, lav belastning og mange repetisjoner. Når du senere er klar for å øke belastningen, skal dette aldri skje på bekostning av den tekniske utførelsen. Formålet med styrketrening for løpere er forbedret løpsstyrke, bedre teknikk og lavere risiko for belastningsskader – ikke økt muskelmasse!